jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Artykuły

Wyjść na Górę Przemienienia

2 Niedziela Wielkiego Postu

Łk 9, 28b-36

góra TaborDzisiejsza perykopa Ewangelii dotyczy opisu Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor. Wydarzenie to doskonale wpisuje się w wymowę Wielkiego Postu, mającego być czasem przemienienia naszych serc. Słowo przemienienie, rozumienie jako nawrócenie, odnosi się do greckiego metanoia, oznaczającego powrót, zmianę, przemianę.

We fragmencie tym czytamy: "Gdy (Jezus) się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił" (Łk 9, 29). Odmienił! Choć Chrystus nie potrzebował owej odmiany (metanoi); daje nam tu przykład, jak mamy rozpocząć swoje przemienienie - właśnie od modlitwy. Zadaj sobie pytanie:

Jak często się modlę?
O co proszę?

Modlitwa może odmienić nawet naszą twarz-nasz wygląd zewnętrzny; cóż dopiero może uczynić z naszym wnętrzem!

Czytamy, że "Jego odzienie stało się lśniąco białe" - był to symbol Jego nieskazitelnej duszy, nie zbrudzonej błotem grzechu. W innym opisie biblijnym czytamy, że "choćby grzechy nasze były jak szkarłat - nad śnieg wybieleją"!

Żałuj tylko za swoje grzechy!
Przyznaj się do nich!

Do grzechów trzeba się przyznawać, gdyż staja się one niejako częścią nas samych - predyspozycje do ich czynienia leżą przecież w naszej naturze, a tej wyrzec się nie możemy. Dlatego św. Paweł pisze; "kto mówię, że nie ma grzechów - jest kłamcą!".

Czy nie usprawiedliwiasz swoich grzechów?

Oto na górze w chwili przemieniania Chrystus objawia swą chwałę. Po co Chrystus się przemienił? Dla swojej większej chwały? By wzmocnić wiarę swych uczniów? By dać świadectwo o swoim mesjańskim posłannictwie? "A oni zachowali milczenie (...)" (Łk 9, 36) - podobnie i Ty, wzorem apostołów; poszukaj w tym Wielkim Poście kilku chwil na zachowanie milczenia, by zastanowić się nad swoją przemianą. Póki jest czas! Wyjdź dziś więc na górę swego przemienienia (rekolekcje, dni skupienia, chwila ciszy, rachunek sumienia) i pozwól Mu działać!

Piotr Lewandowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl