Duszpasterstwo  Ministrantów  Archidiecezji  Katowickiej

Struktura Duszpasterstwa

Polecamy

  • Podziel się swoją wiarą!
  • Jan Paweł II
  • ministranci w sieci/gosc
  • Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
  • DM DMAK
  • Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Arch. Katowickiej
  • Modlitwa w drodze

Ranking

Zagłosuj na nas, klikając w:
Ranking stron ministranckich
Dziękujemy!

Święty Tarsycjuszu,
patronie ministrantów
- módl się za nami

Czytania na dziś i na cały rok

XXII Niedziela Zwykła

Jr 20, 7-9
Ps 63
Rz 12, 1-2
Mt 16, 21-27

Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Jana Chrzciciela
Św. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa z Nazaretu i tym, który przygotowywał lud izraelski na przyjęcie Dobrej Nowiny. Wzywał Izraelitów do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda. Św. Jan Chrzciciel wyrzucał Herodowi II, że cudzołożył z Herodiadą, żoną swego brata. Za głoszenie prawdy zginął jako męczennik. Jan Chrzciciel jest jednym świętym, którego wspominamy zarówno w dniu jego urodzin i śmierci. zobacz więcej2014-08-29 20:42 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Ludwika
Ludwik urodził się w roku 1214. W dwunastym roku życia został królem Francji. Był wzorowym mężem i ojcem rodziny. Wychował 11 dzieci. Odznaczał się duchem modlitwy, pokuty i miłosierdziem wobec ubogich. Zmarł w czasie wyprawy krzyżowej w roku 1270.
2014-08-25 13:34 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Józefa Kalasantego
Józef urodził się w Hiszpanii w roku 1557. Jako kapłan udał się do Rzymu i poświęcił się wychowaniu ubogich dzieci i młodzieży. Aby zapewnić swojemu dziełu trwałość, założył zgromadzenie pijarów. Z podziwu godną cierpliwością zniósł wiele doświadczeń. Zmarł w Rzymie 25 sierpnia 1648 roku. zobacz więcej2014-08-25 13:33 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Róży z Limy
Róża urodziła się w Limie, stolicy Peru, w roku 1586. Już w domu rodzinnym odznaczała się chrześcijańskimi cnotami. Przyjąwszy habit III Zakonu św. Dominika, oddała się surowej pokucie, aby wyprosić zbawienie Indian. Zmarła 24 sierpnia 1617 roku.
2014-08-23 01:23 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie NMP Królowej
22 sierpnia w Kościele obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Wspomnienie to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką "Ad caeli Reginam" w 1954 roku. Na kartach Apokalipsy św. Jana Maryja jest przedstawiana jako Królowa. Wynika to z bardzo bliskiej więzi, jaka łączyła Jezusa z Maryją - tak bliskiej, że Jezus udzielił Jej uczestnictwa w swoim królowaniu. Kościół już od IV wieku często nazywał Maryję Królową - zwłaszcza w licznych pieśniach, modlitwach i litaniach. Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". zobacz więcej2014-08-22 13:30 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Bernarda
Bernard urodził się w roku 1090 koło Dijon we Francji. Otrzymał staranne wychowanie chrześcijańskie. W roku 1111 wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux. Wkrótce został opatem nowego klasztoru w Clairvaux. Słowem i pismami przyczyniał się do pogłębienia życia wewnętrznego i utwierdzenia wiary. Wywarł olbrzymi wpływ na Europę. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku. zobacz więcej2014-08-20 10:06 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Jana Eudesa
Jan Eudes urodził się we Francji w roku 1601. Jako członek zgromadzenia księży oratorianów gorliwie głosił misje ludowe. W roku 1643 założył zgromadzenie księży, które poświęciło się misjom ludowym i prowadzeniu seminariów, oraz żeńskie zgromadzenie Córek Matki Bożej Miłosierdzia. Gorliwie szerzył nabożeństwo do Serc Jezusa i Maryi. Zmarł 19 sierpnia 1680 roku. zobacz więcej2014-08-19 12:45 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1 listopada 1950 r. papież Pius XII ogłosił dogmat, czyli prawdę naszej katolickiej wiary, że Najświętsza Maryja Panna po zakończeniu ziemskiego życia z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Kult Maryi wyniesionej do niebiańskiej chwały był już znany od mniej więcej VI stulecia. W Polsce, Matce Bożej Wniebowziętej dedykowanych jest ponad 600 kościołów i kaplic. zobacz więcejprzejdź2014-08-15 13:08 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Klary
Urodziła się w Asyżu w Umbrii we Włoszech.W roku 1212 za przykładem Franciszka z Asyżu zdecydowała się na ubogie życie monastyczne, stając się pierwszą klaryską. Przeżyła 42 lata w klasztorze San Damiano w swym rodzinnym Asyżu. W roku 1215 została przez św. Franciszka ustanowiona przełożoną klasztoru. Jej sposób prowadzenia klariańskiej wspólnoty oraz świętość życia przyczyniły się do wielkiego poparcia ze strony papiestwa: Innocenty IV osobiście udzielił jej wiatyku, Aleksander IV, wcześniejszy kardynał protektor zakonu franciszkańskiego, kanonizował ją w roku 1255. zobacz więcej2014-08-11 02:02 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 roku, jako najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Po studiach uniwersyteckich oddała się pracy nauczycielskiej. W roku 1922 przyjęła chrzest i otrzymała imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Wstępując do Karmelu, wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. zobacz więcej2014-08-09 09:54 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Dominika
Dominik urodził się w Caleruega w Hiszpanii około roku 1170. Po studiach teologicznych został kanonikiem w Osmie. Owocnie zwalczał herezję albigensów.  Założył Zakon Kaznodziejski, który wkrótce rozszerzył się w całej Europie. Zmarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku. zobacz więcej2014-08-08 15:23 umieścił: Wojciech T.

Myśl na dziś...

Nie ma solidarności bez miłości.
~ Papież Jan Paweł II ~

Z życia Kościoła

Pielgrzymka Franciszka do Korei Południowej
Papież Franciszek rozpoczął swą trzecią zagraniczną pielgrzymkę apostolską. Tym razem Ojciec Święty odwiedził Koreę Południową. W czasie swej kilkudniowej pielgrzymki papież spotka się z lokalnymi biskupami, przedstawicielami władz i młodzieżą, a także odprawi Uroczyste Msze Święte z udziałem tysiący wiernych.
2014-08-15 21:20 umieścił: Michał R.
Wniebowzięcie NMP na Jasnej Górze
 Nuncjusz apostolski w Polsce  abp Celestino Migliore wygłosił kazanie na Jasneg Górze podczas głównej Mszy św. celebrowanej z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy do zapoznania się z relacją na stronie "Goscia Niedzielnego". 
przejdź2014-08-15 13:36 umieścił: Piotr P
Młodzi dla młodych
Trwają przygotowania do kolejnego spotkania Ojca Świętego z młodzieżą całego swiata - na światowych dniach młodzieży. Jak wiemy tym razem spotkanie to odbędzie się w Polsce. Mamy już logo i modlitwę ŚDM - zapraszamy do zapoznania się! 
przejdź2014-08-03 12:17 umieścił: Piotr P
Pielgrzymim szlakiem
Miesiąc sierpień to szczególny czas pielgrzymowania do sanktuariów Maryjnych. Wielu pielgrzymuje na Jasną Górę, aby u stóp Czarnej Madonny dziękować za wszystko co otrzymali i prosić o dalszą opiekę. Do Częstochowy wyruszyła także nasza archidiecezjalna pielgrzymka z Rybnika a wraz z nią młoda para...
przejdź2014-08-02 18:31 umieścił: Piotr P
Ojciec Święty w Casercie
Papież Franciszek przybył do zielonoświątkowców w Casercie.  Była to pierwsza w historii podróż papieża poza Rzym wyłącznie w tym celu, aby spotkać się z protestantami.
przejdź2014-08-01 22:44 umieścił: Piotr P
Modlitwa w Ogrodach Watykańskich
Dziś o godzinie 19:00 w Ogrodach Watykańskich papież będzie modlił się o pokój wraz z głowami państw różnych wyznań. W delegacjach towarzyszących prezydentowi Izraela, Szimonowi Peresowi oraz Palestyny, Mahmudowi Abbasowi będą zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie W delegacji prezydenta Peresa będą także dwaj przedstawiciele izraelskich druzów, dwaj izraelskich muzułmanów i dwaj izraelskich chrześcijan. Również w delegacji palestyńskiej będą zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie. Modlitwy będą podzielone na trzy części: wezwanie do dziękczynienia, prośba o przebaczenie i modlitwy o pokój w Jerozolimie. zobacz więcej2014-06-08 16:03 umieścił: Michał R.
Papieska pielgrzymka do Ziemi Świętej
W dniach 24-26.05 Ojciec Święty Franciszek odbywać będzie pielgrzymkę do Ziemi Świę- tej. Papież odprawi dwie Msze: w Ammanie i w Betlejem. Hasłem pielgrzymki są słowa: "Ut unum sint" - "Aby byli jedno". Franciszek będzie 4 papieżem odwiedzającym Ziemię Świętą.
przejdź2014-05-22 08:34 umieścił: Piotr L.
Urodziny abp Wiktora Skworca
W poniedziałek przypadają 66. urodziny ordynariusza naszej archidiecezji abp Wiktora Skworca. Z tej okazji życzymy mu wielu łask bożych, zdrowia, opieki Matki Maryi i wiele, wiele radości płynącej z posługi w Archidiecezji. W dniu urodzin abp Skworc odprawi Mszę dziękczynną w Katedrze Chrystusa Króla o godz. 12:00. Po Mszy św. będzie okazja do składania życzeń w Kurii Metropolitalnej.  W poniedziałek, od godz. 9.00 do rezydencji metropolity katowickiego w Katowicach przy ul. bp. Czesława Domina 1 zaproszeni są wszyscy chętni do odwiedzenia arcybiskupa. zobacz więcej2014-05-19 01:09 umieścił: Michał R.
Nowy prymas Polski - Polak
Bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP został dziś mianowany przez papieża metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. 49-letni biskup zastąpi na tym urzędzie abp. Józefa Kowalczyka, którego rezygnację przyjął papież.
przejdź2014-05-17 20:30 umieścił: Piotr L.

Legitymacje ministranckie

Wiadomości DMAK

Powakacyjna pielgrzymka ministrantów
 Drodzy Ministranci! Wielkimi krokami zbliżamy się do końca wakacji oraz do naszej powakacyjnej pielgrzymki. Odbędzie się ona już 30 sierpnia w Katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Czekamy na was! W rozwinięciu newsa wiele ważnych informacji dotyczących naszej pielgrzymki.                                                          Nie może Was zabraknąć!
przejdź2014-08-18 20:22 umieścił: Piotr P
Rekolekcje zakończone
14 sierpnia zakończył się V - ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Dziękujemy Księżom, klerykom i animatorom, którzy prowadzili poszególne turnusy tegorocznych rekolecji. Wszystkim ministrantom życzymy, aby czas spędzony na modlitwie i zabawie przynosił obfite owoce. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą powakacyją pielgrzymkę do katedry już 30 sierpnia.     Nie może was tam zabraknąć! 
przejdź2014-08-15 13:29 umieścił: Piotr P
V turnus - czas start
06.08.2014r rozpoczął się ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Życzymy wszystkim uczestnikom wiele radości, ze spotkania z Jezusem i wspólnej zabawy. Pamętajmy w modlitwie o ministrantach, którzy przeżywają swoje rekolekcje a także o Księżach, klerykach i animatorach, którzy je poprowadzą. Niech Matka Najświętsza wyprasza Wam u Boga wszelskie potrzebne łaski! 
przejdź2014-08-07 11:52 umieścił: Piotr P
Zakończył się IV turnus
o5.08.2014r zakończył się czwarty turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Dziękujemy Księżom, klerykom i animatorom za te 9 dni wytężonej pracy. Życzymy wszystkim prowadzącym i uczestnikom aby miniony turnus przynosił obfite owoce. Czekamy na was na powakacyjnej pielgrzymce w naszej katedrze! 
przejdź2014-08-07 11:42 umieścił: Piotr P
Intencje Diakoni Modlitwy
Rozpoczęliśmy nowy miesiąc, dlatego Diakonia Modlitwy proponuje nam kolejne intencje -  na miesiąc sierpień. Prośmy w naszych modlitwach o gorliwość dla ministrantów, aby zawsze z radością służyli przy Ołtarzu  Pana oraz za rządzących państwami, aby zawsze kierowali się prawdziwym dobrem ludzkim i byli otwarci na wole Bożą. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i  życzymy udanych wakacji 
2014-08-01 22:36 umieścił: Piotr P
Intencje Diakonii Modlitwy
Diakonia Modlitwy Duszpasterstwa Ministrantów zachęca nas w tym miesiącu do zanoszenia próśb przede wszystkim o dobre owoce rekolekcji wakacyjnych oraz w intencji dobrodziejów, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych rekolekcji. Starajmy się także swoim czynem i słowem świadczyć o Jezusie na wakacyjnych szlakach. Pozdrawiamy serdecznie wypoczywających.  
2014-07-10 20:43 umieścił: Piotr P
Selfie Sacrum
Rozpoczynają się wakacje - daj świadectwo wiary! "Zrób selfie na pielgrzymce, przy kościelne, sanktuarium, z siostrą zakonną, biskupem i wygraj smartfona" Więcej informacji do znalezienia tutaj oraz tutaj.

2014-06-29 08:59 umieścił: Piotr P
I Diecezjalny Turniej Ministrantów w układaniu Kostki
Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej ma zaszczyt zaprosić Służbę Liturgiczną na I Diecezjalny Turniej Ministrantów w układaniu Kostki Rubika na czas. Turniej odbędzie się 30 sierpnia 2014r. podczas pielgrzymki ministrantów do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Chwyć kostkę i sprawdź  ile zajmuje ci czasu jej ułożenie.
przejdź2014-06-19 23:31 umieścił: Piotr P

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl